Data publikacji:

Kategoria:

Autor wpisu:

Komentarze:

Adwokat, prawnik i radca prawny – jakie są pomiędzy nimi różnice?

Wiele osób zadaje sobie pytanie, czym różni się zawód prawnika, adwokata i radcy prawnego. Poniżej znajdziecie odpowiedź na to pytanie.

Prawnikiem oraz radcą prawnym można nazwać osobę, która posiada wyższe wykształcenie prawnicze przynajmniej w stopniu magistra. Jest to najniższy stopień w dziedzinie prawa, z racji tego taka osoba posiada ograniczone uprawnienia i może działać jedynie jako doradca prawny. Prawnik może otworzyć własną kancelarię prawniczą i udzielać porad prawnych, w tym wypadku warto wiedzieć, że taka osoba nie podlega żadnym zasadom etyki zawodowej, ani odpowiedzialności dyscyplinarnej. Magister prawa nie może występować w sądzie, jako pełnomocnik.

Adwokat jest najwyższym stopniem w dziedzinie prawa, taka osoba musi ukończyć szkolenie aplikanckie, które przygotowuje ją do zawodu. Adwokat może reprezentować klientów przed sądem każdej instancji, prowadzi własną działalność zazwyczaj w charakterze kancelarii adwokackiej, nie może być zatrudniony. Taka osoba podlega nadzorowi organów samorządowych adwokatury i musi ściśle przestrzegać określonych zasad etycznych.

Jak widać jest znaczna różnica pomiędzy prawnikiem, radcą prawnym, a adwokatem. Podejmując współpracę z radcą prawnym warto bardzo dobrze prześledzić jego kompetencje, ponieważ może okazać się, że nie posiada on wystarczającej wiedzy i doświadczenia. W ważnych sprawach najlepiej udać się po poradę do adwokata, który wprawdzie będzie droższy, ale z pewnością będzie dużo lepiej orientować się w dziedzinach prawa i udzieli nam fachowego wsparcia.

Przeczytaj również: Kto dziedziczy, gdy małżonkowie nie mają dzieci?