Data publikacji:

Kategoria:

Autor wpisu:

Komentarze:

Stypendia – jaką pomoc finansową od uczelni może uzyskać student?

Dla wielu osób studia są niezwykle kosztowne. Koszty zakwaterowania i utrzymania często przekraczają tysiąc złotych, zwłaszcza w Warszawie, gdzie wynajem pokoju lub mieszkania jest najdroższy. Odczuwają to najbardziej studenci, którzy na swoją edukację zarabiają samodzielnie. Uczelnie starają się jednak pomóc najzdolniejszym i najbardziej potrzebującym uczniom.

Stypendia za wyniki w nauce

Stypendia przyznawane są przede wszystkim tym studentom, którzy osiągają najwyższe wyniki w nauce. Wysokie oceny zaliczeniowe i świetne wyniki z egzaminów składowych zapewniają uzyskanie stypendium najzdolniejszym uczniom. Dokładny próg i wysokość uzyskanego wynagrodzenia zależy już od samej uczelni. Najczęściej już na początku roku studenci są dokładnie informowani o możliwości uzyskania stypendium lub dane na ten temat można znaleźć na stronie internetowej uczelni.

Stypendia socjalne

Na pomoc finansową zasługują również studenci, którzy pochodzą z mniej zamożnych rodzin. Podobnie jak w przypadku stypendium uznaniowego, tutaj również obowiązuje próg, tym razem obejmujący jednak przychody w gospodarstwie domowym studenta. Informacji na ten temat również udziela uczelnia. Częstym warunkiem przyznania stypendium socjalnego jest niepodejmowanie przez studenta pracy zarobkowej. Dofinansowania mogą więc nie uzyskać ci uczniowie, którzy prócz nauki samodzielnie pracują na swoje utrzymanie i edukację. Zasada ta nie obowiązuje jednak we wszystkich uczelniach.

Przeczytaj również: Kierunki studiów, na które najtrudniej się dostać