Data publikacji:

Kategoria:

Autor wpisu:

Komentarze:

Dokumenty wymagane przy składaniu podania na studia

Obecnie sposoby rekrutacji na wielu uczelniach wyższych są niezwykle zawiłe i skomplikowane. Najważniejszym ich etapem jest jednak złożenie podania na studia. Konieczne jest dołączenie do niego wymaganych dokumentów, bez których kandydat nie będzie w stanie dostać się na wybrany dokument.

Potwierdzenie tożsamości

Na każdej uczelni wyższej do zatwierdzenia podania wymagany jest dokument potwierdzający tożsamość. Najczęściej wykorzystuje się w tym celu dowód osobisty, jednak w uzasadnionych przypadkach można zwrócić się z prośbą o okazanie paszportu lub ważnej legitymacji studenckiej. Przede wszystkim należy dostarczyć kopię wybranego dokumentu, która zostanie zabrana wraz z podaniem. Nie musi być ona kolorowa, ważne jest jednak to, aby wszystkie elementy były wyraźne i czytelne. Na miejscu komisja rekrutacyjna potwierdzi zgodność kopii z oryginałem, tak aby uniknąć prób podrobienia dokumentu.

Inne dokumenty wymagane przy podaniu

Informacje na temat innych dokumentów można znaleźć na stronie internetowej wybranej uczelni. Najczęściej jest to kserokopia świadectwa dojrzałości wraz ze wszystkimi aneksami, w przypadku osób które podchodziły do matury więcej niż raz. Podobnie jak w przypadku dokumentu potwierdzającego tożsamość, tu również należy mieć ze sobą oryginał, na podstawie którego komisja rekrutacyjna potwierdzi zgodność kserokopii. Niekiedy wymagana jest również fotografia, która później znajdzie się w papierowym indeksie studenta.

Przeczytaj również: Akademik, stancja, a może mieszkanie studenckie – co najczęściej wybierają studenci?