Data publikacji:

Kategoria:

Autor wpisu:

Komentarze:

Spadek dla osoby nieletniej

Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoba nieletnia może odziedziczyć spadek, który staje się jej własnością. Ważnym ograniczeniem jest jednak to, że małoletni nie może nim samodzielnie rozporządzać. Do ukończenia osiemnastego roku życia osoby nieletniej odziedziczonym spadkiem rozporządzają jej rodzice bądź opiekunowie.

Czysty dochód z otrzymanego spadku powinien być wydawany przede wszystkim na utrzymywanie i wychowywanie osoby nieletniej oraz jej niepełnoletniego rodzeństwa, zaś nadwyżki można wykorzystywać do zaspokojenia uzasadnionych potrzeb pozostałych członków rodziny. Wyjątek stanowią przedmioty, które nieletni otrzymał do swobodnego użytku. Spadek dla osoby nieletniej może być jej przekazany na podstawie testamentu lub dziedziczenia ustawowego. O tym, kto będzie zarządzał spadkiem nieletniego decyduje zapis w testamencie, dlatego bardzo ważne jest jego sporządzenie. Po uzyskaniu osiemnastego roku życia zarządzanie spadkiem przejmuje spadkobierca.

W przypadku, gdy nie jest do końca jasne kto będzie sprawował opiekę prawną nad małoletnim, zarządcą spadku może zostać kurator przydzielony przez sąd opiekuńczy. Przykładem takiej sytuacji jest rozwód rodziców i brak ustalonej opieki prawnej nad ich dzieckiem.

Osoba nieletnia ma prawo do odrzucenia spadku, jeśli dziedziczony majątek jest zadłużony. Decyzję o odrzuceniu spadku muszą przedstawić przed sądem lub przed notariuszem jego rodzice lub opiekunowie. Brak odrzucenia spadku oznacza, że osoba małoletnia przyjmuje go z dobrodziejstwem inwentarza, czyli łącznie z zadłużeniem.

Przeczytaj również: Żądanie alimentów