Data publikacji:

Kategoria:

Autor wpisu:

Komentarze:

Jakie są koszty sądowe do zapłaty po przegranej rozprawie?

Zasadniczo strona, która wygrała rozprawę może domagać się od osoby, która przegrała zwrotu kosztów. Jeśli więc jesteśmy przegranymi, na jakie wydatki powinniśmy się przygotować?

Jakie są koszty sądowe do zapłaty po przegranej rozprawie?

Uczestniczenie w sprawach sądowych zawsze związane jest z określonymi kosztami – dotyczy to każdej ze stron, bez wyjątku. Jednak, gdy wygrywamy, możliwe jest ubieganie się o zwrot tej kwoty. Musi ją zwrócić nam osoba przegrana. Taka sytuacja może mieć miejsce np. wtedy, gdy zaciągnęliśmy pożyczkę, nie zapłaciliśmy, sprawa jest w sądzie, a my przegraliśmy.

Co wchodzi w skład kosztów?

Zwrócić wierzycielowi musimy koszty, które konieczne były do dochodzenia swoich praw jak i obroty. To tak zwane koszty procesu. Koszty sądowe zależą również od tego, czy strona korzystała podczas procesu z pomocy adwokata, radcy bądź kogoś innego. Jeśli nie, w koszty te wchodzą: dojazd do sądów, koszty sądowe, pieniądze stracone z zarobku na wskutek wstawienia się w sądzie.

Różne sprawy

W wszystkich przepisach, czy to tych dotyczących adwokatów, czy radców prawnych, istnieją minimalne stawki. Wszystko jednak zależy przede wszystkim od charakteru danej sprawy. Np. w sprawach cywilnych taka kwota to od 60 do 500 złotych. Istnieją jednak sprawy w których kwoty oscylują już między setkami złotych. Jak więc widać, bardzo wiele zależy od charakteru sprawy, jej rodzaju, obecności pełnomocnika jednej ze stron oraz mnóstwa pozostałych czynników, które w połączeniu tworzą proces sądowy.

Przeczytaj również: Żądanie alimentów