Data publikacji:

Kategoria:

Autor wpisu:

Komentarze:

Ograniczenie praw rodzicielskich

Władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom od chwili narodzin dziecka. Zdarzają się jednak przypadki, że może zostać ona ograniczona, jeśli zagrożone jest dobro dziecka. Ograniczenie praw rodzicielskich polega na ograniczeniu jednemu lub obojgu rodzicom możliwości decydowania o wychowywaniu bądź majątku dziecka. Prawa rodzicielskie mogą zostać ograniczone tymczasowo lub na stałe, a o zakresie ograniczenia i obowiązkach względem dziecka decyduje sąd.

Opieka nad dzieckiem ograniczana jest przede wszystkim z dwóch powodów. Pierwszym z nich jest rozwód rodziców z orzeczeniem lub bez orzekania o winie. W przypadku rozwodu sąd może ograniczyć jednemu z rodziców opiekę nad dzieckiem. Przedstawiony zostaje wówczas zakres obowiązków i praw tego rodzica względem dziecka, a także spraw, o których może on decydować, np. o tym, do jakiej szkoły będzie uczęszczało dziecko.

Druga sytuacja, w której ogranicza się prawa rodzicielskie ma miejsce wówczas, gdy zagrożone jest dobro dziecka, w tym jego zdrowie i życie. Przykładem zagrożenia jest nadużywanie alkoholu przez jednego lub oboje rodziców, brak zainteresowania nauką i rozwojem małoletniego, brak zgody na leczenie lub wykonanie zabiegu koniecznego dla zdrowia dziecka.

Ograniczenie praw rodzicielskich oznacza, że niektóre decyzje dotyczące dziecka mogą być podejmowane wyłącznie za zgodą sądu. W przypadku ograniczenia praw rodzicielskich obojgu rodzicom, dziecko może zostać umieszczone przez sąd w rodzinie zastępczej.

Przeczytaj również: Jak wybrać dobrego adwokata?